Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 • Tạ Phương Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên kiêm chủ tịch công đoàn
 • Ung Bé Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ chồi
  • Điện thoại:
   0376482433
  • Email:
   ungbengasongphung@gmail.com
 • Huỳnh Thị Yến Nhi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0962149709
  • Email:
   nhidaingai2016@gmail.com
 • Lý Mỹ Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0332261995
  • Email:
   lymytien42@gmail.com
 • Phan Thị Hợp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   giáo viên
  • Điện thoại:
   0984470264
  • Email:
   bachhoptim7@gmail.com
 • Dương Thị Trúc Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ lá
  • Điện thoại:
   0396319265
  • Email:
   duongthitrucduyensongphung@gmail.com